Молитва о заступлении детей сирот Святи́телю Дмитрию Чудотворцу

5/5 (2)

Молитва о заступлении детей сирот Святи́телю Дмитрию Чудотворцу

О преди́вный и пресла́вный чудотво́рче Дими́трие, исцеля́яй неду́ги челове́ческия! Ты́ неусы́пно мо́лиши Го́спода Бо́га на́шего о все́х гре́шных: молю́ у́бо тя́, ра́б тво́й (и́мя): бу́ди ми́ хода́тай пред Го́сподем и помо́щник на преоборе́ние страсте́й ненасы́тныя пло́ти моея́, и на одоле́ние стре́л сопроти́вника моего́ диа́вола, и́миже уязвля́ет немощно́е се́рдце мое́, и, а́ки гла́дный и лю́тый зве́рь, а́лчет погуби́ти ду́шу мою́: ты́ святи́телю Христо́в, моя́ огра́да, ты́ мое́ заступле́ние и ору́жие: ты́, вели́кий чудотво́рче, во дни́ по́двигов твои́х в ми́ре се́м ревну́я о правосла́вней це́ркви Бо́жией, я́ко и́стинный и До́брый па́стырь, небла́зненно облича́л еси́ грехи́ и неве́жествия людски́я, и от стези́ пра́вды в е́реси и раско́лы уклоня́ющияся на пу́ть и́стины наставля́л еси́: споспешеству́й и мне́ кратковре́менный пу́ть жи́зни моя́ испра́вити, да непреткнове́нно пойду́ по стези́ за́поведей Бо́жиих и неле́ностно порабо́таю Го́сподеви моему́ Иису́су Христу́, я́ко еди́ному Влады́це моему́, Искупи́телю и пра́ведному Судии́ моему́: к си́м же при-па́дая молю́ся ти́, уго́дниче Бо́жий, егда́ изы́ти души́ мое́й от бре́ннаго сего́ телесе́, изба́ви ю́ от те́мных мыта́рств: не и́мам бо до́брых де́л ко оправда́нию моему́, не да́ждь сатане́ возгорди́тися побе́дою над немощно́ю душе́ю мое́ю: изба́ви ю́ от гее́нны, иде́же пла́чь и скре́жет зубо́в, и святы́ми моли́твами твои́ми сотвори́ мя́ прича́стника Небе́снаго Ца́рствия в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вам понравилась молитва - оцените?

Есть молитвы, которые одинаково важны для всех верующих и для католического и православного христианина   Отче Наш  Радуйся Мария  Псалом 90  Молитва Символ Веры
Джерело Яндекс.Метрика Твоя Библия: Библия, ответы на вопросы, христианская библиотека. Каталог Христианских сайтов Каталог Православных сайтов Маранафа: Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое. Рейтинг@Mail.ru